top of page

Samen bloe!en

Voor ons project ‘samen bloeien’ maken we ruimte om mensen met een verstandelijke beperking als een 'volwaar-dig persoon’ te integreren in onze werking. Het is toch zoveel fijner om een job te doen in een gewone werkomgeving waar we met z’n allen onze focus leggen op onze vaardigheden en op onze maat-schappelijke bijdrage. Ongetwijfeld hebben we allemaal dezelfde behoeftes en verlangens en daarbovenop kunnen we zoveel leren van elkaar!

bottom of page